Close

Sh. Kuldeep Bawa, PCS

Email : sdm[dot]samrala[at]gmail[dot]com
Designation : Sub Divisional Magistrate, Samrala
Phone : 01628262354