Close

Sh. Gurbir Singh Kohli, PCS

Email : raikotsdm[at]gmail[dot]com
Designation : Sub Divisional Magistrate, Raikot
Phone : 01624266934