ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਥਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਅਪੱਰ ਪ੍ਰਾਇਸਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੀਡੀਐਫ 400ਕੇਬੀ)

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੀਡੀਐਫ 804 ਕੇਬੀ)