ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
  • ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ
  • ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ
  • ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
  • ਸੈਂਟਰਲ ਟੂਲ ਰੂਮ ਲੁਧਿਆਣਾ