ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਏ ਈ ਟੀ ਸੀ -1ਏ ਈ ਟੀ ਸੀ -101612400415
ਏ.ੲੀ.ਟੀ.ਸੀ. 2ਏ.ੲੀ.ਟੀ.ਸੀ. 201612401262
ਏ.ੲੀ.ਟੀ.ਸੀ. 3ਏ.ੲੀ.ਟੀ.ਸੀ. 301612455666
ਡੀ.ੲੀ.ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ.ੲੀ.ਟੀ.ਸੀ.01614567885

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਗਰਾਉਂ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਗਰਾਉਂ)01624228855
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੰਨਾ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੰਨਾ)01628225715
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ01612433100
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖੰਨਾਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖੰਨਾsdm_khn2010[at]yahoo[dot]com01628226091
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀsdm[dot]east[dot]ludhiana[at]gmail[dot]com01612400150
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਰਾਂਓਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਰਾਂਓsdmjgn[at]gmail[dot]com01624223256
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀsdmldhwest[at]gmail[dot]com01612412555
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲsdmpayal[at]gmail[dot]com01628276892
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ)01612401347
ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਲੁਧਿਆਣਾਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਲੁਧਿਆਣਾ01612400503

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਏ.ਆਰ. ਕੋ ਅੋਪ ਸੋਸਾਇਟੀਏ.ਆਰ. ਕੋ ਅੋਪ ਸੋਸਾਇਟੀ01612532084
ਸਹਾਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਸਹਾਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ01612844569
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ01612747729
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ01612460804
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰcaoludhiana[at]gmail[dot]com01612552757
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮcommissionermcl[at]gmail[dot]com01612750178
ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਏ.ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਏ.01612401166
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂdsoludhiana[at]yahoo[dot]in01612433488
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ01612400223
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰddlgldh[at]yahoo[dot]co[dot]in01612405508

ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ01612401411
ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.01612775508
ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ.ਡੀ.01612413470
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ01612411444
ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਜਗਰਾਓਂਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਜਗਰਾਓਂ01624223274
ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਖੰਨਾਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਖੰਨਾ01628227030
ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸਮਰਾਲਾਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸਮਰਾਲਾ01628262363

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣ01612431430
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਰਾਉਂਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਰਾਉਂ01624223225
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੰਨਾਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੰਨਾ01628228850
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ01612400150
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ01612422842
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਇਲਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਇਲ01628276286
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਏਕੋਟਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਏਕੋਟ01624264282
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮਰਾਲਾਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮਰਾਲਾ01628263354

ਨਗਰ ਨਿਗਮ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ01612750178
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ01612740131
ਮੇਅਰਮੇਅਰ01612747710
ਐਕਸੀਅਨ ਬਿਜਲੀਐਕਸੀਅਨ ਬਿਜਲੀ01612420657

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਪੀ.ੲੇ.ਯੂ. ਪੀ.ਬੀ.ਐਕਸਪੀ.ੲੇ.ਯੂ. ਪੀ.ਬੀ.ਐਕਸ01612401960
ਰਜਿਸਟਰਾਰਰਜਿਸਟਰਾਰ01612400955
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਉਪ ਕੁਲਪਤੀ01612401794

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਆਤਮ ਨਗਰਆਤਮ ਨਗਰ01612457000
ਭਾਰਤ ਨਗਰਭਾਰਤ ਨਗਰ01612425801
ਚੀਫ ੲਿੰਜ਼ੀਨੀਅਰਚੀਫ ੲਿੰਜ਼ੀਨੀਅਰ01612455001
ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ01612448347
ਐਸ.ਈ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਐਸ.ਈ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ01612455000
ਐਸ ਈ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਐਸ ਈ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ01612450369

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ)

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਐਸ ਡੀ ਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਐਸ ਡੀ ਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ01612463417
ਐਸਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਐਸਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ01612420003
ਐਸ.ਈ ਪੀ.ਬੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡਐਸ.ਈ ਪੀ.ਬੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ01612449285
ਐਸ ਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥਐਸ ਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ01612449226
ਐਸ.ਈ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਬੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸ.ਈ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਬੀ ਅਤੇ ਆਰ01612420262
ਐਸ.ਈ. ਸਿਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰਐਸ.ਈ. ਸਿਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ01612520233
ਐਕਸੀਅਨ ਮੱਧ ਵਰਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ Iਐਕਸੀਅਨ ਮੱਧ ਵਰਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ I01612422814
ਐਕਸੀਅਨ ਮੱਧ ਵਰਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ IIਐਕਸੀਅਨ ਮੱਧ ਵਰਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ II01612420195
ਐਕਸੀਅਨ ਡਰੇਨੇਜ਼ਐਕਸੀਅਨ ਡਰੇਨੇਜ਼01612520232
ਐਕਸੀਅਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਐਕਸੀਅਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ01612500246

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਡੇਹਲੋਂਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਡੇਹਲੋਂdehlon18[at]yahoo[dot]com01612850046
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੋਰਾਹਾਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੋਰਾਹਾbdpodoraha[at]yahoo[dot]in01628257013
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਜਗਰਾਓਂਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਜਗਰਾਓਂbdpojagraon[at]gmail[dot]com01624223295
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਖੰਨਾ Iਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਖੰਨਾ Ibdpokhanna[at]gmail[dot]com01628233714
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ Iਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ Iludhiana1bdpo[at]yahoo[dot]in01612404838
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ IIਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ IIbdpoludhiana2[at]gmail[dot]com2449428
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਮਾਛੀਵਾੜਾਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਮਾਛੀਵਾੜਾ01628250039
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਪਖੋਵਾਲਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਪਖੋਵਾਲbdpopakhowal[at]yahoo[dot]com01612866070
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਰਾਏਕੋਟਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਰਾਏਕੋਟblock_raikot[at]yahoo[dot]com01624267439
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਮਰਾਲਾਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਮਰਾਲਾbdposamrala13[at]gmail[dot]com01628262216

ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਡੀ ਐਫ ਐਸ ਸੀਡੀ ਐਫ ਐਸ ਸੀ01612453202
ਡੀ ਐਫ ਐਸ ਓਡੀ ਐਫ ਐਸ ਓ01612453202
ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ01612500248
ਡੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਡੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ01612781072
ਡੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਡੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ01612490754
ਡੀ ਐਮ ਪੰਨਸਪਡੀ ਐਮ ਪੰਨਸਪ01612530020
ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ01612409342
ਡੀ ਐਮ ਮਾਰਕਫੈਡਡੀ ਐਮ ਮਾਰਕਫੈਡ01612431087

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ / ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193
ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਬਲੱਡ ਬੈਂਕ01612441257
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ01612610502
ਜ਼ਿਲਾ ਡੈਨਟਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲਾ ਡੈਨਟਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193
ਜ਼ਿਲਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193
ਜ਼ਿਲਾ ਛੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲਾ ਛੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193
ਜ਼ਿਲਾ ਆਈ ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲਾ ਆਈ ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193
ਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193
ਜ਼ਿਲਾ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾਜ਼ਿਲਾ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ01612444193

ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਚੇਅਰਮੈਨਚੇਅਰਮੈਨ01615255404
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ01615255404