ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

ਪੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮਾਂ:– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਭਾਰਤ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://publicgrievancepb.gov.in/

ਸਥਾਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ | ਸ਼ਹਿਰ : ਲੁਧਿਆਣਾ