ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇੰਸ

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelectBean.do

ਸਥਾਨ : ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ | ਸ਼ਹਿਰ : ਲੁਧਿਆਣਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 141001