ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

17/05/2023 20/06/2023 ਦੇਖੋ (800 KB)
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਰਥਾਤ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਰਥਾਤ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

06/01/2023 30/06/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ