ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਟਾਇਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਟਾਇਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਟਾਇਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਟਾਇਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

28/12/2018 06/01/2019 ਦੇਖੋ (83 KB)