ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
 
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ
26/11/2018 04/12/2018 ਦੇਖੋ (149 KB)