ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਬਿਨੈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ

08/06/2021 29/06/2021 ਦੇਖੋ (1 MB) Application Performa (465 KB)