ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਈ.ਵੀ.) ਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਿਨੇਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਈ.ਵੀ.) ਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਿਨੇਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਈ.ਵੀ.) ਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਿਨੇਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਈ.ਵੀ.) ਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਿਨੇਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

09/03/2020 15/03/2020 ਦੇਖੋ (195 KB)