ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ

ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ

30/10/2020 12/11/2020 ਦੇਖੋ (370 KB)