ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਿੰਡ ਰਤਨਹੇੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ RTFCTLARRA-2013 U/S 21 ਦੇ ਨੋਟਿਸ

ਪਿੰਡ ਰਤਨਹੇੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ RTFCTLARRA-2013 U/S 21 ਦੇ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਪਿੰਡ ਰਤਨਹੇੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ RTFCTLARRA-2013 U/S 21 ਦੇ ਨੋਟਿਸ

ਪਿੰਡ ਰਤਨਹੇੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ RTFCTLARRA-2013 U/S 21 ਦੇ ਨੋਟਿਸ

03/08/2021 15/09/2021 ਦੇਖੋ (5 MB)