ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

29/09/2021 11/10/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)