ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01 ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01 ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01 ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01 ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

01/09/2023 20/09/2023 ਦੇਖੋ (4 MB)