ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਫਤਰ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 04 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

ਦਫਤਰ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 04 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਦਫਤਰ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 04 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

ਦਫਤਰ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 04 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

30/08/2023 15/09/2023 ਦੇਖੋ (979 KB)