ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ.1,2,3,5, ਪੀ.ਐੱਸ.ਦੁਗਰੀ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਢੰਡਾਰੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਕੋਹੜਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ.1,2,3,5, ਪੀ.ਐੱਸ.ਦੁਗਰੀ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਢੰਡਾਰੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਕੋਹੜਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ.1,2,3,5, ਪੀ.ਐੱਸ.ਦੁਗਰੀ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਢੰਡਾਰੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਕੋਹੜਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ.1,2,3,5, ਪੀ.ਐੱਸ.ਦੁਗਰੀ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਢੰਡਾਰੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਕੋਹੜਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

25/03/2020 30/04/2020 ਦੇਖੋ (178 KB)