ਬੰਦ ਕਰੋ

ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਫਾਰ ਬੁਆਏਜ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਭਰਤੀ

ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਫਾਰ ਬੁਆਏਜ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਫਾਰ ਬੁਆਏਜ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਭਰਤੀ

ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਫਾਰ ਬੁਆਏਜ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਭਰਤੀ

04/01/2022 04/02/2022 ਦੇਖੋ (1 MB)