ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ICDS ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ICDS ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ICDS ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਫਾਰਮ

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਬਰਤੀ ਸਫੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬੰਰ

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

07/07/2021 31/07/2021 ਦੇਖੋ (678 KB) Public Notice (426 KB) Helpline nos. of AWW AWH Recruitment(260KB) (260 KB) Amendment in Village Name /Wards (464 KB) Public Notice(PDF 286 KB) (286 KB)