ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ (ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ (ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ (ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ (ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ

03/03/2021 20/03/2021 ਦੇਖੋ (482 KB)