ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐਂਟੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ – 15 ਅਗਸਤ-2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਐਂਟੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ – 15 ਅਗਸਤ-2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਐਂਟੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ – 15 ਅਗਸਤ-2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15/08/2018 31/08/2018 ਦੇਖੋ (2 MB)