ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਏ.ਆਰ. ਕੋ ਅੋਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਏ.ਆਰ. ਕੋ ਅੋਪ ਸੋਸਾਇਟੀ 01612532084
ਸਹਾਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 01612844569
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01612747729
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ 01612460804
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ caoludhiana[at]gmail[dot]com 01612552757
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ commissionermcl[at]gmail[dot]com 01612750178
ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਏ. ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਏ. 01612401166
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ dsoludhiana[at]yahoo[dot]in 01612433488
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ 01612400223
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ddlgldh[at]yahoo[dot]co[dot]in 01612405508