ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ.

ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ – 144001

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ: 0161-2403100

ਫੈਕਸ: 2400394

ਈਮੇਲ: dc[dot]ldh[at]punjab[dot]gov[dot]in

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ / ਸਮਗਰੀ ਮੈਨੇਜਰ
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਲੁਧਿਆਣਾ
ਈਮੇਲ: acg[dot]ludhiana[at]punjab[dot]gov[dot]in
ਦਫਤਰ ਦਾ ਫੋਨ: 0161-2400002