ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

Filter Document category wise

ਫਿਲਟਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਸਾਰੀਆਂ / ਡਾਊਨਲੋਡ
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਬੁੱਕ-2024 27/06/2024 ਦੇਖੋ (7 MB)
ਈ-ਸਨਦ ਹਦਾਇਤਾਂ 11/06/2024 ਦੇਖੋ (607 KB)
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 12/04/2024 ਦੇਖੋ (605 KB)
ਮਿਤੀ 01.09.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 15/03/2024 ਦੇਖੋ (8 MB)
ਮਿਤੀ 01.09.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 18/01/2024 ਦੇਖੋ (814 KB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 17/11/2023 ਦੇਖੋ (283 KB)
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 07/11/2023 ਦੇਖੋ (372 KB)
ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਲਿਸਟ-ਲੁਧਿਆਣਾ 07/11/2023 ਦੇਖੋ (358 KB)
ਮਿਤੀ 01.03.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 09/05/2023 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਮਿਤੀ 01.03.2021, 01.09.2021, 01.03.2022 ਅਤੇ 01.09.2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 01/12/2022 ਦੇਖੋ (353 KB)