ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

Filter Document category wise

ਫਿਲਟਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਸਾਰੀਆਂ / ਡਾਊਨਲੋਡ
ਮਿਤੀ 01.09.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 18/01/2024 ਦੇਖੋ (814 KB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 17/11/2023 ਦੇਖੋ (283 KB)
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 07/11/2023 ਦੇਖੋ (372 KB)
ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਲਿਸਟ-ਲੁਧਿਆਣਾ 07/11/2023 ਦੇਖੋ (358 KB)
ਮਿਤੀ 01.03.2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 09/05/2023 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਮਿਤੀ 01.03.2021, 01.09.2021, 01.03.2022 ਅਤੇ 01.09.2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 01/12/2022 ਦੇਖੋ (353 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 14/09/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਮਿਤੀ 01/03/2020 ਅਤੇ 01.09.2020 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ(ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। 25/03/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ- ਲੁਧਿਆਣਾ 08/10/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੰਜਾਬਮਾਈਨਜ਼ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ) 15/06/2021 ਦੇਖੋ (7 MB)